YATAY SONDAJ

Hızla gelişen dünyamızda, projeleri kısa zamanda ve daha ekonomik koşullarda toprak altına indirebilmek için büyük bir yarış gözlemlenmektedir. 1983 yılından itibaren Amerika da uygulanan yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi 90 li yıllarla beraber bütün Avrupa ülkelerinde de kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tarihlerde Türkiye de ise karayolu ve demiryolu altlarına boru döşemek için boru sürme boru itme ya da boring denilen ilkel yatay delgi metotları kullanılıyordu. 2000 yılından itibaren ise yatay delgi metotları yerine Dünya ülkelerinde Horizontal Directional Drilling Technology olarak bilinen yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Kazısız teknolijinin yeniliklerinden birisi olan yönlendirilebilir yatay sondaj

( HDD) yöntemi, karayolu, demiryolu, akarsu, göl vb. engellerin altından su,elektrik ve doğal gaz borularının döşemesi gibi işlerde en uygun çözümlerden birisidir.

Video

HDD yönteminde, önce bir pilot delgi yapılır. Matkap (sahip olduğu şekil sayesinde), delgiyi istenilen yöne doğru yönlendirilebilmekte ayrıca yer belirleyici sayesinde istenilen yönü ve koordinatı bulabilmektedir. Tij, makineden aldığı itme kuvvetini matkaba iletmekte (ayrıca, hidrolik pompalarla formasyona basıncı ayarlanmış kaydırıcı akışkan enjekte edilerek formasyonun sürtünme direnci yenilmekte) ve böylece sondaj yapılmaktadır.

yatay sondaj konya, tokel enerji
yatay sondaj konya

Türkiye'nin her bölgesinde uzman kadroyla yatay sondaj işleri yapılır